Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy w Siedlcach Sp. z o.o.

Witaj na witrynie
Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy w Siedlcach

    Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy Spółka z o.o. prowadzi swoją działalność na podstawie Aktu Notarialnego nr 2725/95 z dnia 23 marca 1995 roku powołującego do działalności spółkę o nazwie:

Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Siedlcach

  zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000047950

        Od strony merytorycznej od 24 kwietnia 2009, podstawą do działania jest Certyfikat Akredytacji  wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

        Podstawowym zakresem działalności Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy Spółka. z o.o. są usługi w zakresie prowadzenia badań z dziedziny środowiska pracy, a w szczególności: badania objęte zakresem akredytacji. Celem niniejszych badań i pomiarów jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem czynników uciążliwych i szkodliwych mogących występować w środowisku pracy.

        W swej działalności Laboratorium współpracuje z takimi placówkami jak:
* Instytut Medycyny Pracy w Łodzi,
* Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie,

        W dotychczasowej działalności Laboratorium wykazało się dobrymi wynikami w badaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi w zakresie badań czynników szkodliwych dla zdrowia. Laboratorium uczestniczy również w porównaniach międzylaboratoryjnych z innymi laboratoriami badawczymi akredytowanymi przez PCA.

 Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy w Siedlcach Sp. z O.O.